Stars ARGB Fan, White

230.000  196.000 

Quạt ARGB cao cấp Golden Field Stars

Nhiều hiệu ứng LED đẹp.  Sử dụng với bộ tản nhiệt Stars S3 hoặc các Hub 4Pin ARGB.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

SẢN PHẨM KHÁC

Menu